Ett stort tack till de loger och läger inom Odd Fellow, som under 2016/2017 har stöttat verksamheten på Buagården med generösa gåvor.

 • Rebeckaloger

 • Brödraloger

 • Rebeckaläger

 • Brödraläger


  Ett extra varmt tack till de privtpersoner, som under 2016/2017 har stöttat verksamheten på Buagården med generösa gåvor.

  Anna-Lisa Tunestam

  Birgit Carlsson

  Agneta Lundh

  Gudrun Aronsson

  Margareta Arvidsson

  Gunilla Bäckström

  Margareta Eliasson