Ett extra varmt tack till de stiftelser, som under 2022/2023 har stöttat verksamheten på Buagården med generösa gåvor.

Stiftelsen Majblomman

 Stiftelsen Praktiska Hushållsskolans donationsfond 


Ett stort tack till de loger och läger inom Odd Fellow, som under 2021/2022 har stöttat verksamheten på Buagården med generösa gåvor.

  • Rebeckaloger


  • Brödraloger


  • Rebeckaläger


  • Brödraläger