Ett stort tack till de loger och läger inom Odd Fellow, som under 2016/2017 har stöttat verksamheten på Buagården med generösa gåvor.

  • Rebeckaloger

  • Brödraloger

  • Rebeckaläger

  • Brödraläger


Ett extra varmt tack till de privtpersoner, som under 2016/2017 har stöttat verksamheten på Buagården med generösa gåvor.

Anna-Lisa Tunestam

Birgit Carlsson

Agneta Lundh

Gudrun Aronsson

Margareta Arvidsson

Gunilla Bäckström

Margareta Eliasson