Uppdragsbeskrivning för intendent inom Stiftelsen Odd Fellow Barnkoloni Buagården

Intendenter förväntas utföra nedanstående arbetsuppgifter, i samråd med Stiftelsens styrelse, men utan särskild uppmaning:

Byggnader

 • Regelbunden kontroll av avloppsanläggningen enligt uppgjort schema.
 • Provtagning och hantering av vattenprover enligt uppgjort schema (f.n. maj & sept)*.
 • Utföra enklare reparationer och löpande förbättringsarbeten, exempelvis målningsarbeten, efter överenskommelse med Stiftelsens styrelse.
 • Delta vid inspektion från myndigheter

 Utomhusmiljö

 • Gräsklippning efter behov (avloppsbädden bör klippas ca. en gång per månad)
 • Upp- och nedmontering av studsmatta i samband med sommarsäsongen*.
 • Tillse att utomhusmiljön är snygg och prydlig och vid behov forsla bort skräp till återvinningsstationen.

Under sommarsäsongen – barnkoloniverksamheten

 • Kontrollera städning och övrig ordning samt ta vara på ev. kvarglömda saker i samband med att gästerna checkar ut (vanligtvis söndagar).
 • Kontroll och påfyllning av material (vid behov) på toaletter, duschutrymmen och städförråd i såväl Annexet som huvudbyggnaden.
 • Kontrollera och vid behov putsa samtliga fönster. Samt tvätta toaletter, handfat och duschutrymmen (med den blå hinken och trasan), i Annexet i samband med att gästerna checkar ut (vanligtvis söndagar). Detta är extra viktigt, då det är ett krav från Miljö- och Hälsa.
 • Hantera tvätt från köket.
 • Vara behjälplig vid eventuella stödinköp.
 • Assistera vid mottagandet av besökande gäster.

 Utöver ovan nämnda, förväntas intendenten på Buagården hålla en allmän uppsikt över anläggningen, under den del av året som avtalet gäller, och skyndsamt rapportera eventuella avvikelser eller andra problem till Stiftelsens kontaktpersoner.

*Detta gäller endast för intendent med ansvar för den aktuella perioden.