Det finns en plats för dig på kolonin 2021

Nu söker vi intendenter till Buagården för sommaren 2021

Under de senaste somrarna har vi delat upp intendenttjänsten på flera personer, som turats om med ansvaret några veckor var. Detta är ett upplägg som fungerat bra och som vi även vill använda under kommande år.

Ni får gärna vara Odd Fellows, men det är inget krav. Och även om vi föredrar att ni är ett par, eftersom arbetsuppgifterna då enklare kan fördelas, är inte heller detta är ett krav. Det viktiga är att du/ni delar vår grundsyn på vår ideella verksamhet, som vi drivit sedan 1915, och vill engagera er för barn som behöver ett avbrott i en annars jobbig vardagstillvaro.

Läs mer

Generös gåva från Brödraläger 21 Västanvind

Torsdagen 12 mars fick Buagårdens representant Tommy Gudmundsson, på plats i Uddevalla, ta emot Brödraläger nr 21 Västanvinds generösa gåva till Buagården.

Ett stort Tack för att ni hjälper oss i vårt arbete för barnens bästa!

Human Rights Rockstars – på Buagården sommaren 2019

En av de grupper vi hade förmånen att ha som gäster på Buagården, sommaren 2019, var gruppen Human Rights Rockstars. Deras gripande tackbrev och fina personliga teckning (som pryder sin plats på Buagårdens vägg) kan ni se och läsa här.

Detta fina tack värmer hjärtat på oss volontärer och andra som, sedan 1915, erbjuder en positiv glimt av sommaren på Buagårdens Barnkoloni.

Läs mer

Det hände för hundra år sedan – 1919

Ur “Styrelseberättelse över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1919”

Då vi inte heller för detta år lyckats finna en trycksak så återges texten som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits. Den enda, någorlunda samtida, bild vi lyckats hitta är tagen från ett brevhuvud. Bilden föreställer Villa Rydbo i Backamo, efter tillbyggnaden 1917-1918. Trevlig läsning!

Läs mer

Sommaren 2018 Buagården

Hösten är nu här med alla sina vackra färger, tänker dock tillbaks på den fantastiska sommaren 2018 och då till v.27 när vi, syster Gunnel R21 S:t Elin, broder Sven-Erik B 158 Västergyllen, syster Margaretha R 76 Ebba Brahe och jag ifrån R 94 Anna Christina Warg åter igen fick möjligheten att spendera en härlig vecka som volontärer på Bua gården.Läs mer

Det hände för hundra år sedan – 1918

Ur “Styrelseberättelse öfver Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1918”

Då vi, för detta år, inte lyckats finna en trycksak (kanske gjordes det ingen?) så återges texten som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits, till förtret för vissa men glädje för många. Inte heller har vi hittat några bilder. Därför har vi valt en bild som visar kolonilivet året 1935. Trevlig läsning!

Läs mer