Integritetspolicy

 

Behandling av personuppgifter

Stiftelsen Odd Fellow Barnkoloni Buagården, samlar in och behandlar personuppgifter om dig som kund, stödmedlem eller när du använder våra kontaktformulär. Hanteringen av dessa uppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter. Informationen nedan anger vilka uppgifter vi kan komma att behandla om dig. Denna policy avser att beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information.

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Odd Fellow Barnkoloni Buagården är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker i relationen med dig.

Vilka personuppgifter behandlas

Via utsedd webbadministratör samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig som kund eller stödmedlem. Uppgifterna begränsar sig till namn, kontaktuppgifter samt gjorda inköp. Dessa uppgifter baseras på de uppgifter som matas in via vår webbplats buagarden.se i vår webbutik eller via kontaktformulär.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

De huvudsakliga ändamålen med vår behandling av personuppgifter är att underlätta för oss att uppfylla sitt syfte, bland annat:

  • kunna ge service till dig som köper eller bokar något på vår webbplats
  • kunna ge svar på frågor som ställs via våra kontaktformulär

Dina personuppgifter används endast för de ändamål för vilka vi har samlat in dem för.

Hur länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål samt gällande lagstiftning.
Därefter kommer personuppgifterna raderas.

Vilka uppgifter vi lämnar ut

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part ENDAST då det finns krav på detta enligt svensk lag eller då du har lämnat samtycke till en tredje part.

 

Styrelsen i Stiftelsen Odd Fellow Barnkoloni Buagården