Det hände för hundra år sedan – 1917

Ur “Redogörelse för Odd Fellows Barnkoloni år 1917”

” … Den 19 juni flyttade vi ut till vårt nya präktiga hem vid Backamo. Färden dit ut från Skafteröds hållplats var särskilt fästlig; ett tåg af löfvade skrindor, fyllda med glada, förväntansfulla barn.

När de många intrycken från resan väl äro öfver och den första nyfikenheten stillad, är det ej längre någon lätt sak att hålla kuraget uppe på alla 30.

Hemlängtan tar ut sin rätt, isynnerhet hos de minsta, som ha svårt att undvara »mamma». För att hålla tårarna borta måste »fröken» hitta på ständigt nya förströelser eller uppdrag med mer eller mindre lyckligt resultat . Endast när den härliga maten dukas fram, äro de sorgsna minerna försvunna. Första och sista veckorna äro i detta afseende alltid svårast. Då är det som ginge tankarna mer än eljest hemåt …”

Ladda ned hela skriften som PDF-fil (5,4 MB)