Nytt tak till intendentbostaden

Buagården

Material är på plats. Arbetet kommer att utföras under våren. För mer info, kontakta: Stig Tauson Tel. 031-28 02 10  |  0708-28 11 32. Stiftelsen Odd Fellow Barnkoloni Buagården.