Det hände för hundra år sedan – 1922

Barngruppen anländer – tidigt 1900-tal

Ur “Styrelseberättelse över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1922” Texten återges som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits. Bilden är tyvärr inte daterad och troligen av något senare datum än det aktuella året. Dock visar den hur det kunde se ut när kolonigästerna anlände till kolonin med sin packning. Notera också statistiken över viktuppgång bland barnen. Detta ansågs vara viktigt, då många stadsbarn på denna tid hade en undermålig kosthållning. På kolonien fick man chansen att “äta upp sig” och leva hälsosamt. Intressant är även specifikationen över utgifterna. Det var lite andra livsmedelspriser på den tiden. Trevlig läsning!

Det hände för hundra år sedan – 1921

Ur “Styrelseberättelse över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1921” Texten återges som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket får vara som det är. När bilden är tagen vet vi inte säkert. Kanske är den från något senare datum än det aktuella året. Den speglar dock hur det troligen såg ut när stadsbarnen kom ut till sommarkolonins äventyr. Trevlig läsning!

Det hände för hundra år sedan – 1920

Ur “Styrelseberättelse över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1920” Texten återges som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits. Bilden är tyvärr inte daterad och troligen av något senare datum än det aktuella året. Dock visar den hur det troligen gick till när kolonigästerna anlände till kolonin, efter att ha hämtats vid stationen. Notera också statistiken i tabellen över viktuppgång bland barnen (“Tabellarisk uppställning …”). Detta ansågs vara viktigt, då många stadsbarn på denna tid hade en undermålig kosthållning. På kolonien fick man chansen att “äta upp sig” och leva hälsosamt. Trevlig läsning!

Det hände för hundra år sedan – 1919

Ur “Styrelseberättelse över Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1919” Då vi inte heller för detta år lyckats finna en trycksak så återges texten som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits. Den enda, någorlunda samtida, bild vi lyckats hitta är tagen från ett brevhuvud. Bilden föreställer Villa Rydbo i Backamo, efter tillbyggnaden 1917-1918. Trevlig läsning!

Det hände för hundra år sedan – 1918

Ur “Styrelseberättelse öfver Odd Fellows Barnkolonis verksamhet 1918” Då vi, för detta år, inte lyckats finna en trycksak (kanske gjordes det ingen?) så återges texten som avskrift av styrelseberättelsen. Det ålderdomliga språket har behållits, till förtret för vissa men glädje för många. Inte heller har vi hittat några bilder. Därför har vi valt en bild som visar kolonilivet året 1935. Trevlig läsning!

Det hände för hundra år sedan – 1917

” … Den 19 juni flyttade vi ut till vårt nya präktiga hem vid Backamo. Färden dit ut från Skafteröds hållplats var särskilt fästlig; ett tåg af löfvade skrindor, fyllda med glada, förväntansfulla barn.

Det hände för hundra år sedan – 1915-1916

Ur “Redogörelse för Odd Fellows Barnkoloni åren 1915 och 1916” Odd Fellows Barnkoloni har i år varit förlagd till Ellös på ön Orust. Den har även denna sommar bjudit lantvistelse åt 28 barn under en tid av sex veckor från den 17 juni-31 juli. I motsats till sommaren 1915 ha barnen i år ej behövt någon läkare, eller sjukvård. De många skråmor och smärre olycksfall, som i synnerhet för gossarne synas oundvikliga, ha snart avhjälpts. Alla barnen ha därför haft ett gott utbyte av denna sommar med dess vackra solskensdagar …

Jubiléumsbanketten 28 mars 2015

Ett hejdundrande hundraårskalas Lördagen 28 mars firade vi att Odd Fellows barnkoloniverksamhet fyllde 100 år. Ett kalas med buller och bång i Ordenshuset på Vasagatan i Göteborg.